Quy định mới về thẩm quyền cấp sổ đỏ

20/01/2024

UBND tỉnh là nơi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, UBND huyện sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đây là một trong những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua sáng 18/1.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đất đai sửa đổi có bổ sung thêm một số nguyên tắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, Luật phân định rõ quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của cơ quan nhà nước thông qua việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu, tách riêng giữa vai trò quản lý nhà nước (việc công nhận quyền sử dụng đất) với việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan đăng ký (việc cấp Giấy chứng nhận).

Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận với trường hợp đăng ký lần đầu mà đối tượng sử dụng đất là tổ chức sẽ do UBND cấp tỉnh thực hiện.

Với trường hợp đăng ký lần đầu mà đối tượng sử dụng đất cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài thì UBND cấp huyện là nơi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi đối với trường hợp đăng ký biến động sẽ do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cho tổ chức, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi đối với trường hợp đăng ký biến động là cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Luật Đất đai sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật Đất đai sửa đổi cũng bổ sung một số nguyên tắc mới như thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một Giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Giấy chứng nhận đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi Giấy chứng nhận và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một Giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, Luật cũng quy định, người sử dụng đất tặng quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình xây dựng phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc mở rộng đường giao thông hiện hữu hoặc tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này. Người sử dụng đất không phải trả chi phí đối với trường hợp này.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

Quay lại
Bài viết khác
20/03/2024
Kinh nghiệm mua nhà trong 8 bước
Nhà đất là một loại tài sản giá trị cao, hầu hết người mua chọn đặt...
Xem thêm
20/03/2024
10 Lưu Ý Khi Giao Dịch BĐS Cho Người Mới
Mua bán bất động sản thường có giá trị lớn, nhà đầu tư, người mua mới...
Xem thêm
14/03/2024
Thấy hàng xóm xây nhà to, chồng tôi quyết định bán đất để xây to hơn
Thấy hàng xóm xây nhà to, chồng tôi quyết định bán đất để xây to hơn Nghe...
Xem thêm
13/03/2024
“Hai bằng đại học không bằng người có nhà, đất”
“Hai bằng đại học không bằng người có nhà, đất” “Thằng kỹ sư như...
Xem thêm