Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng đất

22/06/2023

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT được ban hành đã sửa đổi loạt quy định liên quan đến về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật sẽ thuộc trường hợp bị thu hồi. Trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trên thực tế việc cấp sai mục đích sử dụng đất chủ yếu do cơ quan cấp giấy chứng nhận tự mình phát hiện hoặc cơ quan thanh tra phát hiện. Đồ hoạ: Tuyết Lan

Tùy thuộc từng trường hợp ai phát hiện mà sẽ có quy trình xử lý khác nhau. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

– Đối với trường hợp chính người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

+ Người phát hiện gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét.

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng tự mình phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

+ Kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do.

+ Ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật.

– Đối với trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

+ Nếu xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi. Đối với giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thu hồi (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Cơ quan thực hiện việc thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi là văn phòng đăng ký đất đai.

Nguồn: laodong.vn

Quay lại
Bài viết khác
20/03/2024
Kinh nghiệm mua nhà trong 8 bước
Nhà đất là một loại tài sản giá trị cao, hầu hết người mua chọn đặt...
Xem thêm
20/03/2024
10 Lưu Ý Khi Giao Dịch BĐS Cho Người Mới
Mua bán bất động sản thường có giá trị lớn, nhà đầu tư, người mua mới...
Xem thêm
14/03/2024
Thấy hàng xóm xây nhà to, chồng tôi quyết định bán đất để xây to hơn
Thấy hàng xóm xây nhà to, chồng tôi quyết định bán đất để xây to hơn Nghe...
Xem thêm
13/03/2024
“Hai bằng đại học không bằng người có nhà, đất”
“Hai bằng đại học không bằng người có nhà, đất” “Thằng kỹ sư như...
Xem thêm